نقل قول هایی در باب ترجمه

نیومارک: ترجمه ی رضایت بخش هیچ گاه ممکن نیست، اما مترجم خوب هرگز از ترجمه ای کاملا راضی نمی شود. زیرا ترجمه معمولا می تواند بهتر شود.

آماراس لاخوس: برخی مردم گمان می کنند که این کار مجازات روزانه است. در حالی که من عاشق کارم به عنوان مترجم هستم. ترجمه یک سفر بر فراز دریا از یک ساحل به ساحل دیگر است. گاهی فکر می کنم که من یک قاچاقچی هستم: من با غنیمتی از کلمات، ایده ها، تصاویر و استعاره از مرز زبان عبور می کنم.

دژان استوجانویچ :دنیا را نمی توان ترجمه کرد؛ فقط می توان آن را لمس کرد و آرزو کرد.

آلن واتس: بسیار دشوار است که به چیزی بپردازیم که در زبان ما توصیفی ندارد.

اومبرتو اکو: ترجمه هنر شکست است

هنری گرتن دویل: خواندن یک کار عالی در فرهنگ دیگری به زبان ترجمه بهتر از هرگز نخواندن آن است.

سوزی کاسم: ما قادر به کنترل نحوه ی تفسیر مردم از عقاید و افکار خود نیستیم، اما می توانیم واژگان و لحن خویش را تغییر دهیم تا آنها را قانع کنیم، و جنگ ها بر نافهمی ها ساخته می شوند. هیچ گاه قدرت یک واژه را دست کم نگیرید ، و هرگز واژگان را بی مهابا به اطراف پرتاب نکنید. یک واژه ی اشتباه می تواند معنای کل جمله را تغییر دهد و چنگی ایجاد کند. یک واژه درست، یا یک واژه ی مهربان، می تواند بهشت برای شما به ارمغان آورد و درها را باز کند.

سوزی کاسم :هیچ گاه به ترجمه یا تفسیری از چیزی اعتماد نکنید مگر این که اول به مفسر آن اعتماد کنید

آیریس مورداخ : من از ترجمه کردن لذت می برم. ترجمه شبیه به باز کردن دهان کسی و شنیدن ظهور صدای دیگری است.

کن لو: ترجمه بیش از حد تحت اللفظی، به دور از وفادار بودن، در واقع معنا را با پنهان کردن حس تحریف می کند .