خدمات

ترجمه چیست؟ بخش اول

PhotoFunia-1472241236ترجمه چیست ؟

(بدانید  کار شما مال شما نیست)

ترجمه کردن یعنی سروکار داشتن با چیزی که قرض می گیرید یا می دزدید ولی هرگز مالک آن نیستید. هرآنچه که در دست شما مال دیگری است. همان چیزی که شما ترجمه می کنید، همان رمانی که به زبان دیگر برمی گردانید، کار دیگری است. این کاملا مشخص است. اما مفاهیم زیادی وجود دارند که شما می بایست به آنها فکر کنید. عمل ترجمه کردن درجه ی زیادی از احترام را به دنبال خود می آورد. می بایتس با هر گونه تفکری هم چون ” ترجمه را بهتر از اصل آن می کنم و تغییر می دهم” مبارزه کنید. بهترین هنرمند بهترین می باشد به خاطر آن چه که شما در کارهایش مشاهده می کنید، اما برترین مترجم نامرئی است. نمی بایست خود شخصی تان را وارد ترجمه کنید. شما حق ندارید که حتی اندکی تغییر ایجاد کنید. اگر آمادگی زندگی کردن با این مسئولین اخلاقی را ندارید نمی بایست مترجم باشید.

 

( افرادی که می توانند مترجمان خوبی باشند و کسانی که نمی توانند)

از انجایی که ترجمه مسوولیت اخلاقی سنگینی را به دنبال دارد، یک مترجم می بایست باریک بین و وسواسی باشد. این  گونه از افراد می توانند مترجمین خوبی باشند . ترجمه نیازمند تمرکز زیاد برای مدت زمان طولانی و توجه به کوچکترین جزئیات می باشد. اما اگر شما شخص هستید که ” جزئیات را دوست ندارید” ، اگر علاقه ی به تحقیق ندارید، اگر عشق زیاد به کارتان ندارید، ترجمه نمی تواند پیشه ی مناسبی برای شما باشد.

 

(دانش کم اهمیت تر از آن چیزی است که فکر میکنید)

فکر نکنید که چون همیشه معنی واژه ی بسیار رایجی را فراموش می کنید، پس مترجم خوبی نیستید. در حقیقت، ترجمه شما هستید که با رایانه ی شخصی تان در اتاقتان نشسته اید، مجبور نیستید در دنیای واقعی صحبت کنید. البته واژگان مهم هستند، اما آن چه که اهمیت بیشتری دارد این است که بدانید چه چیزی را می دانید و چه چیزی را نمی دانید. همیشه فرصت برای جستجو وجود دارد.

(دانش مهم تر از آن چیزی است که شما فکر می کنید:)

گمان نکنید که می توانید یک برنامه ی تلویزیونی را با سواد اول ابتدایی و یک فرهنگ لغت ترجمه کنید. اصلا بدین روش امکان ترجمه وجود ندارد. فرهنگ لغت معمولا یک واژه را برای شما تعریف می کند، اما زبان فقط مجموعه ای از تعاریف به هم چسبیده نیست . می بایست زمینه ی گرامر زبان و نحوه ی زبان گفتاری و نوشتاری زبان مقصد را بدانید. اگر معنی لغت را پیدا کنید ولی ندانید که صرف و نحو زبان مقصد چه تاثیری بر معنی جمله دارد، نمی توانید ترجمه ی خوبی ارائه دهید.

 

 

کلمات فارسی در انگلیسی

 

 

کلمات انگلیسی با ریشه ی فارسی

زبان شیرین پارسی در زبان های دیگر از جمله انگلیسی نفوذ کرده است. کلمات بسیاری وجود دارند که طبق فرایند قرض گیری توسط انگلیسی از زبان فارسی گرفته شده اند و با اندکی تغییر بر مبنای زبان مقصد مورد استفاده قرار می گیرند. تعداد کلمات بسیار می باشند که در این جا به تعدادی از پر مصرف ترین واژگان اشاره می شود:

 

 

Ahriman   : اهریمن در فارسی با ریشه ی زرتشتی

Ahu:   آهو در فارسی، آهوک در فارسی میانه، غزال معروف در آسیای مرکزی

Translation-Challenges

aubergine:   از بادنجان در فارسی،

Babouche:   از پاپوش فارسی، یک دمپایی جلو بسته معمولا بدو

ن پاشنه

Balcony:   از بالاخانه در فارسی ، جایی در بالای خانه برای هوای بهتر، بالکنی

Bazaar:   بازار در فارسی، جایی برای قیمت ها و خرید و فروش

bulbul:   در اصل کلمه ی فارسی است . همان بلبل است که در شعرهای فارسی بدان بسیار اشاره می شود.

Chador:   چادر در فارسی، پوششی بلند معمولا توسط زنان در کشورهای مسلمان استفاده می شود.

Gul:    گل در فارسی

Khaki  خاکی ، ساخته شده از خاک، گرد و خاکی، رنگ خاکی،

Mirza:   میرزا، نامی برای احترام که قبل از نام خانوادگی مردان قرار می دهند.

Namaz:   نماز در فارسی، عبادت مسلمانان

Peri:   پری در فارسی، یک موجود ماوراء الطبیعه که از بهشت اخراج شد اما زیباست. یا یک خانم زیبا و محجوب

Sapindales:   اسپند در فارسی

Shame:   شرم در فارسی

Shawlشال در فارسی