پکیج های شبکه مترجمین ابوریحان شامل طلایی، نقره ای و برنزی می شود ، که هر کدام بسته به درجه ی اهمیت ترجمه انتخاب می شوند

پکیج نقره ای

براساس اهمیت ترجمه مشتریان گرامی ، شبکه ی مترجمین ابوریحان سه پکیج ترجمه ارائه می دهد:

پکیج طلایی : مناسب برای مقالات مهم، قابل ارسال به کنفرانس ها، قابل چاپ در مجلات ، به همراه بازبینی مترجمین مجرب

پکیج نقره ای : برای مقالات با درجه اهمیت متوسط، بدون خطا و بدون نیاز به بازبینی

پکیج برنزی: مناسب برای مقالات دانشجویی

پکیج طلایی

براساس اهمیت ترجمه مشتریان گرامی ، شبکه ی مترجمین ابوریحان سه پکیج ترجمه ارائه می دهد:

پکیج طلایی : مناسب برای مقالات مهم، قابل ارسال به کنفرانس ها، قابل چاپ در مجلات ، به همراه بازبینی مترجمین مجرب

پکیج نقره ای : برای مقالات با درجه اهمیت متوسط، بدون خطا و بدون نیاز به بازبینی

پکیج برنزی: مناسب برای مقالات دانشجویی